Dimslöjan

Förskolan ligger i de vackra naturområdena vid Lötsjön och dess fantastiska natur- och djurliv som är en naturlig del för våra barn och pedagoger att vistas i.

Avdelningar

Förskolan har sju avdelningar i åldrarna 1-3 år och 3-5 år.

Pedagogik

Vi är ute mycket, både på för- och eftermiddagar, ibland stannar vi på gården men ibland går vi iväg i vårt närområde som har ett mycket rikt naturliv. Vi utvecklar stimulerande lärmiljöer där barnens intressen, tankar och idéer ska tas tillvara.

I mars 2017 påbörjade Dimslöjan sitt arbete med miljöprojektet Grön Flagg, och vi arbetar med temat ”Livsstil och Hälsa”. Detta innebär exempelvis att vi regelbundet går på promenader med barnen eller sparkar boll på fotbollsplanen som ligger alldeles intill förskolan.

På Dimslöjan har vi egen kock som lagar mat som uppskattas väldigt mycket av såväl barn som vuxna.

Vi står inför ett nytt utvecklingsområde inom digitaliseringen i förskolan och ser ett demokratiskt värde med att föra in teknik och IT i förskolan eftersom inte alla barn har tillgång till tekniken i hemmet. Teknikanvändningen bidrar till en mer jämställd förskolemiljö, där både flickor och pojkar kan och vågar använda de digitala verktygen.

Ett gott samarbete mellan förskola och hem är viktigt för att skapa trygghet och goda förutsättningar för utveckling och lärande. 

Visning av förskolan

Visning av förskolan sker:
Måndag 16 april kl. 9.15

Vid intresse kontakta Eva Söder på 08-706 85 19

Senast uppdaterad 21 maj 2018