Blåklockan

Förskolan Blåklockan med sina åtta avdelningar ligger i nybyggda och moderna lokaler i området Ör. Förskolan ligger i närhet till de vackra naturområdena vid Lötsjön och dess fantastiska natur- och djurliv som är en naturlig del för våra barn och pedagoger att vistas i. Förskolan är mångkulturell och har ett interkulturellt arbetssätt där barnens olikheter berikar verksamheten.

Avdelningar

Blåklockan består av fyra baser med totalt åtta avdelningar uppdelade med yngre barn, 1-3 år och för äldre barn 3-5år.

Pedagogik

Med leken och språket som utgångspunkt vill vi tillsammans skapa en stimulerande, rolig och trygg lärmiljö för barnen. Barnens intressen, tankar och idéer ska tas på allvar och påverka planering och innehåll i verksamheten.

Vi står inför ett nytt utvecklingsområde inom digitaliseringen i förskolan och ser ett demokratiskt värde med att föra in teknik och IT i förskolan eftersom inte alla barn har tillgång till tekniken i hemmet. Teknikanvändningen bidrar till en mer jämställd förskolemiljö, där både flickor och pojkar kan och vågar använda de digitala verktygen.

Ett gott samarbete mellan förskola och hem är viktigt för att skapa trygghet och goda förutsättningar för utveckling och lärande. 

Visning av förskolan

Visning av förskolan sker fredagen 13:e april kl. 9.30 då vi berättar om verksamheten och visar runt i lokalerna.
Vid intresse kontakta Marie Anestedt på telefon 08-706 8135 eller skicka e-post till marie.anestedt@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 21 maj 2018