Familjedaghem/ Pedagogisk omsorg

Vi är sex dagbarnvårdare i Sundbyberg stad, och varje dagbarnvårdare tar i genomsnitt hand om fem barn.
Det finns två arbetslag; Rissne är ett arbetslag och Centrala Sundbyberg, Hallonbergen och Ör är andra arbetslaget.

Aktiviteter

På förmiddagen träffas varje arbetslag och har olika aktiviteter tillsammans,som till  exempel röris, tema, 5-årsgrupp, sagostunder på biblioteket och utflykter.

Under hösten och våren går vi på skogsutflykt en gång i veckan.

Vi har även en grupplokal i Hallonbergen som vi är i en gång i veckan / grupp. 

Vi besöker många olika parker och barnen lär sig samtidigt trafikvett med mera .Vi gör olika utflykter till museum, andra parker utanför kommunen, teatrar med mera.

Lunchen är bra hemlagad mat och och äts i lugn och ro i dagbarnvårdarens hem.

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

All kommunal förskoleverksamhet arbetar med flera gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Start och Stegvis
Pedagogiska program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens.
Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.
Matematiksatsningen
Stärker förskolornas undervisning i matematik.
Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Läs mer på sidan Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Öppet hus

Besök oss gärna i vår grupplokal som ligger på Lötsjövägen 67 i Hallonbergen, bredvid öppna förskolan. 
Vi finns där klockan kl.10:00-15:00 på Torsdagar (Rissne) och på Fredagar dagbarnvårdare från Centrala Sundbyberg och Hallonbergen (Hallör).

Senast uppdaterad 20 november 2017