Ekonomiskt bidrag förskolor

Bidrag till fristående förskolor 2018

Bidrag per barn och månad

 

Kommunal regi,
bidrag per månad kronor

Fristående förskolor,
bidrag per månad kronor

Barn 1-2 år

12 267

13 004

Barn 3-5 år

9 951

10 548


Modersmålsstöd 233 kronor per barn och månad

Barnomsorgsavgift betalar föräldrarna direkt till Sundbybergs kommun.

Ersättning januari t o m juni 2018

Barn 1-2 år är födda 2017, 2016 och 2015
Barn 3-5 år är födda 2014, 2013 och 2012

Ersättning juli t o m december 2018

Barn 1-2 år är födda 2017 och 2016
Barn 3-5 år är födda 2015, 2014 och 2013

Sundbyberg har övergått till utbetalning av ersättning. Detta innebär att inga fakturor skickas.

Underlaget beräknas mellan den 2:e och den 5:e varje månad. Sedan har utförare fem arbetsdagar att kontrollera underlaget.
Om underlaget inte stämmer ska detta meddelas till handläggare. Korrigering sker månaden efter.
Varje månad utbetalas en preliminär ersättning för innevarande månad och en slutlig med korrigeringar från föregående månad.

Korrigeringar sker endast en månad bakåt.

Ersättningen grundas på det antal barn/elever som finns inskrivna i verksamheten den 15:e varje månad. Om mätdatum infaller på en helgdag räknas antalet inskrivna barn/elever måndagen därefter.

Undantag från principen:

  • För juni månad betalas ersättning för samma antal inskrivna barn som vid mätdatumet 15 maj.
  • För juli månad betalas ersättning för samma antal inskrivna barn/elever som vid mätdatumet 22 augusti.

Ersättningen utbetalas senast den 23:e varje månad.
I bidragsbeloppen till fristående skolor ingår en momskompensation med 6 procent som särredovisas vid utbetalning av ersättningen.

Faktura skickas endast vid överenskommelse

Fakturaadress

Sundbybergs stad
Box 950
831 29 Östersund
Referenskod ska anges på fakturan.

B1210 ska anges på fakturan om förskolan finns utanför Sundbyberg
B1220 ska anges på fakturan om förskolan finns i Sundbyberg

B1800 tilläggsbelopp förskolan

Senast uppdaterad 30 november 2018