Definitioner av termer

Det finns många olika termer för olika former av barnomsorg. Här hittar du definitioner av några av de vanligaste orden.

Barnomsorg är ett samlingsbegrepp för de olika omsorgsverksamheterna för barn som är 1-5 år.

Förskola: 1-5 år, barnet kan gå i förskola fram till den 31 juli det år barnet fyller 6 år.

Allmän förskola: Från och med hösten då barnet fyller 3, till dess att det är 5 år, är barnet garanterat en plats i förskolan, 20 timmar i veckan. Detta kallas allmän förskola och är avgiftsfritt.

Pedagogisk omsorg (familjedaghem, dagmamma): För barn 1-5 år, alternativ till förskola/allmän förskola. Barnet vistas med andra barn i hemmiljö. Dagbarnvårdarna arbetar i lag och besöker regelbundet Öppna förskolan (se nedan) med barnen.

Öppna förskolan: Avgiftsfri verksamhet för föräldralediga och deras barn. Verksamheten vänder sig även till den pedagogiska omsorgen (dagmamma), se ovan. I den Öppna förskolans verksamhet deltar föräldern/vårdnadshavaren.

Heldygnsbarnomsorg (nattis): 1-5 år. En mix av förskola och pedagogisk omsorg som har öppet dygnet runt alla dagar och vänder sig till familjer där vårdnadshavarna arbetar obekväm arbetstid.

Förskoleklass: 6-7 år. Förberedande pedagogisk verksamhet året före första klass i grundskolan.

Fritidshem: Fritidsverksamhet efter skoltid, för barn/elever från förskoleklass upp till årskurs 3.

Fritidsklubb fritidsverksamhet efter skoltid, för barn/elever i årskurs 4-6.

Skolbarnomsorg: Samlingsnamn för omsorgsverksamheterna för skolbarn, från förskoleklass upp till årskurs 6, såsom fritids och fritidsklubb.

Alla verksamheterna är frivilliga.

Senast uppdaterad 29 mars 2016