Föräldraledighet och arbetslöshet, tid i förskola för äldre syskon

Under föräldraledighet

Barn vars föräldrar är hemma med yngre syskon erbjuds plats i förskola eller familjedaghem max 30 timmar i veckan. Tiden fördelas i överenskommelse med förskolan eller familjedaghemmet.

Barn som redan har förskoleplats och som får syskon kan ha kvar sin ordinarie vistelsetid i förskolan/familjedaghemmet en månad efter syskonets födelse. Därefter gäller max 30 timmar i veckan.

Hel avgift enligt gällande maxtaxa betalas för barn 1-2 år om föräldern väljer att barnen ska vara i förskolan/familjedaghemmet mer än 20 timmar i veckan under föräldraledigheten.

För barn 3-5 år, vars föräldrar väljer förskoleplats 30 timmar i veckan, betalas 5/8 av maxtaxan eftersom avgiften reduceras motsvarande avgiftsfri allmän förskola.

För barn 1-2 år, vars föräldrar väljer förskoleplats max 20 timmar i veckan under föräldraledigheten, betalas 5/8 av maxtaxan.

För barn 3-5 år, vars föräldrar väljer förskoleplats max 20 timmar i veckan under föräldraledigheten, räknas placeringen som avgiftsfri allmän förskola under skolans läsår. För plats under sommarlovet betalas avgift som för yngre barn enligt maxtaxan. Överenskommelse om en sådan plats görs mellan förälder och verksamhetsansvarig.

Under arbetslöshet

Barn erbjuds eller kan behålla sin förskoleplats om en eller båda föräldrarna är arbetslösa. Tiden på förskolan ska då vara mellan 8.00 och 16.00, maximalt 40 timmar per vecka.

Senast uppdaterad 19 september 2014