Förskola

Förskolan vänder sig till barn som har fyllt ett år, och fram till den 31 juli det år som barnet fyller sex. Kommunen erbjuder förskola till barn vars föräldrar arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller om barnet har ett eget behov av verksamheten. Du som är föräldraledig med ett yngre syskon erbjuds förskola för det äldre barnet upp till 30 timmar i veckan. För att vara berättigad barnomsorg i Sundbybergs stad måste barnet vara folkbokfört i staden.

Inom den kommunala förskolan serveras dagligdags frukost, lunch, mellanmål och frukt. Den kommunala förskolan tillhandahåller även blöjor. När det gäller de fristående förskolorna så kan detta variera. Söker du som vårdnadshavare till en fristående förskola får du själv säkerställa vad som gäller för just den förskolan.

Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)

Ett alternativ till förskolan är pedagogisk omsorg (familjedaghem). Här får barnen vistas med andra barn i hemmiljö. Dagbarnvårdarna arbetar i lag och besöker regelbundet Öppna förskolan med barnen. Till skillnad från förskola är pedagogisk omsorg ingen skolform och styrs därför inte av en läroplan (läroplanen är dock vägledande inom pedagogisk omsorg) och har inget krav på att det ska finnas högskoleutbildad personal i verksamheten.

Heldygnsomsorg

Den 15 april 2013 startades stadens första heldygnsomsorg, Ugglan. För att få tillgång till denna omsorg krävs det att båda föräldrar arbetar på så kallad obekväm arbetstid. Ugglan är öppen dygnet runt alla dagar och det är föräldrarnas arbetstid som styr barnets placeringstid. Verksamheten bedrivs som pedagogisk omsorg.

Öppna förskolan Junibacken

Junibacken vänder sig till föräldrar som är hemma med barn och till pedagogisk omsorg (familjedaghem). Här får ni träffa andra barn och föräldrar och ta del av babycafé, sångstund med mera.

Allmän förskola för tre- till femåringar

Alla barn har rätt till avgiftsfri förskolepedagogisk verksamhet från hösten det år de fyller tre. Det är frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

Finskspråkig verksamhet

Den finskspråkiga verksamheten på Milots förskola i Stora Ursvik erbjuder det bästa från två kulturer. Blomman är en tvåspråkig avdelning där finskspråkiga barn får delta i sagoläsning och andra aktiviteter på finska för att få möjligheten att bevara det finska kulturarvet. De tvåspråkiga förskolepedagogerna hjälper barnen att utveckla svenskan och finskan parallellt.

Förskolor med öppet hus

​En del förskolor i staden har öppet hus, då barn och vårdnadshavare kan besöka verksamheten. Mer information om detta finns i vänstermenyn på respektive förskola under "Föräldrainformation".

Senast uppdaterad 14 mars 2018