Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan vänder sig till barn mellan ett och fem år. Du som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till förskola.

Är du folkbokförd eller ska folkbokföra dig i Sundbybergs stad har rätt att söka plats för ditt barn i förskola eller pedagogisk omsorg.

Läs mer om pedagogisk omsorg (familjedaghem).

I Sundbyberg finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan söka den förskola eller familjedaghem du själv önskar.

Gör en ansökan eller läs mer om hur du ansöker om plats i förskola.

Jämför förskolor.

Läs mer om regler och avgifter.

Heldygnsomsorg

Heldygnsomsorg erbjuds vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid. Heldygnsomsorgen är öppet dygnet runt alla dagar i veckan och det är vårdnadshavarens arbetstid som styr barnets vistelsetid. Läs mer på Förskolan Ugglan som erbjuder heldygnsomsorg.

Finskt förvaltningsområde

Sundbyberg ingår i förvaltningsområdet för Sveriges finska minoritet. Därför erbjuder staden inom ramen för förskolan tvåspråkig pedagogisk verksamhet för finskspråkiga barn.

Läs mer om vår finskspråkiga verksamhet.

Senast uppdaterad 24 januari 2019