Digitaliseringen i skolan

Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Därför behöver elever förstå teknikens möjligheter och begränsningar. De behöver också kunna använda digitala resurser och verktyg för att lära sig. (Skolverket)

Som en del i skolans digitala satsning i Sundbyberg kommer molntjänsten G Suite for Education att införas under läsåret 2017-2018 i stadens kommunala grund- och gymnasieskolor.

Läs mer om skolans digitala satsning i Sundbyberg:
Digitalisering i skolan
Molntjänsten G Suite for Education