Plats i förskola eller skola

I Sundbyberg kan du som förälder välja förskola från det att ditt barn är 1 år. Tillsammans med ditt barn kan du också välja den grundskola som ni tycker passar bäst. Det finns ett antal förskolor och skolor att välja bland – både fristående och kommunala.

 • 2018-06-21
  Förskolan Forskaren invigd
  Forskaren är en nybyggd förskola med stora ljusinsläpp. Här finns fina lekytor som öppnar för kreativ lek - både inne och ute.
 • 2018-06-20
  Årets lärare prisas i Sundbybergs stad
  Ett arbetslag inom SFI, svenska för invandrare och ett arbetslag på förskolan Lärkan får priset ”Årets lärare” tillsammans med specialpedagog Mona Karlsson på centrala Elevhälsan.
 • 2018-05-30
  Duvboskolans klass 4A räknar rätt!
  Klassen har deltagit i Mattematchen för 2018 och placerade sig på 5:e plats av drygt 1 300 skolklasser i hela landet.