Bild årets byggnad

Årets byggnad 2022 är Järvastationen, Sundbyberg 2:35

Sundbyberg är en av de kommuner som bygger mest. 2017 instiftade staden priset Årets byggnad som ska uppmärksamma och uppmuntra till god arkitektur.

Tävlingen

Järvastationen (bidrag 2) vann med 342 röster vilket motsvarar 55 procent av rösterna. Tvåa blev Lektorn 1 (bidrag 3) med 119 röster, vilket motsvarar 19 procent och på tredje plats kom Kvarnstenen 1 (bidrag 4) med 85 röster motsvarande 14 procent. Fyra blev Kronan 1 (bidrag 1) med 73 röster motsvarande 12 procent.

Totalt kom 619 röster in i tävlingen.

Vinnaren Årets byggnad i Sundbyberg 2022

Samtliga bilder är tagna av Mats Håkansson.

# 2 Järvastationen Sundbyberg 2:35
Adress: Sjövägen 31
Arkitekt: Dan Cvetkovski Vattenfall och Christer Rabe Cosmo arkitektur ab
Byggherre: Vattenfall

Arkitektens beskrivning:
Volymen i svart glas är Vattenfalls nya station som förser staden med el.

Byggnaden ska överraska med en oväntad gestaltning för platsen. Stämningen på platsen är tänkt att framkalla känslor hos betraktaren. Att ge en upplevelse.

På Vattenfall står miljön i fokus i stort som smått. Stationen kyls effektivt med miljövänlig kyla från energibrunnar och kan leverera el tryggt även den varmaste sommardag. Den södervända slänten har gjorts iordning med sandbäddar och ängsblommor för vildbin.

Juryn

En jury bestående av tjänstepersoner och förtroendevalda utsåg de nominerade bland de byggnader som hade färdigställts och där inflyttning var påbörjad under 2021. Juryn tittade både på arkitekturen och på hur väl byggnaderna passar in i den omgivande miljön.

Juryn i alfabetisk ordning:

  • Titti Elert, planarkitekt
  • Erik Gutiérrez-Aranda (S), ordförande byggnads- och tillståndsnämnden
  • Isabel Bonilla, bygglovarkitekt
  • John Reinbrand, planchef
  • Anna Jonsson, kommunikationsstrateg
  • Stefan Bergström (C), ordförande stadsmiljö- och tekniska nämnden