Sundbybergs stad  • Plaskdammen i Rissne är öppen igen
    Plaskdammen har varit tillfälligt stängd på grund av en trasig pump, men är nu åter igång.

  • Parkering - dynamiska servicetider
    Vi försöker hela tiden förbättra möjligheten att använda gaturummet mer effektivt. Under juli månad är behovet av service och drift av gatorna mindre och vi planerar därför att ta bort servicetiden då...

På Gång

Konstutställning

Den 22 till 30 juni ställer Harold Berglund ut sin konst på Träffpunkten Hallonbergen i Sundbyberg.

Bild på plaketten för tävlingen årets byggnad.

IT-hjälpen

Under vecka 25 och 26 får du hjälp med din surfplatta eller mobil. Fråga oss så löser vi det tillsammans!

Kvinna sitter i en soffa med en surfplatta i knät

Sommarlov

Sommarlovet väntar runt hörnet. Spana in våra aktiviteter för barn och unga.

Illustration med många ord och namn på.