Sundbybergs stad


  • 2019-12-11
    Fler sundbybergare reser hållbart
    Färre kör bil och fler cyklar i Sundbyberg. Det framgår både av den resvaneundersökning som genomfördes i våras samt de cykel- och bilmätningar vid viktiga trafikleder som har gjorts under året. Resul...
  • 2019-12-11
    Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december
    Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 16 december klockan 18.00 i Sundbybergs stadshus. Välkommen att följa debatten på plats i atriet eller på webben.

På Gång

Ishallens öppettider

Skridskosäsongen är i full gång! Här hittar du tider för allmänhetens åkning

Fira Lucia

Fira med seniorer, lågstadieelever eller i öppet luciatåg!

kalender