Sundbybergs stad


 • Parkerade bilar på Sturegatan, Sundbyberg.

  Sturegatan förbereds för dubbelriktad busstrafik
  Sturegatans körbana kommer under hösten att breddas och anpassas för att busstrafiken ska kunna köra i båda riktningar. Trafikverket behöver komma åt att flytta ledningar i Järnvägsgatan och på sikt k...

 • Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 42–43
  Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets förberedande arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stad...

 • Pedagoger i Sundbybergs stad i fokus på Världslärardagen
  Både Sundbybergs stadsdirektör Jan Eriksson och Marie Truedsson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen uppmärksammar lärarna och lärarnas arbete i samband med Världlärardagen.