Sundbybergs stad  • Några första steg på väg mot Nya stadskärnan
    På platsen där den gula bilverkstaden Allé-Service funnits under många år planerar projekt Sundbybergs nya stadskärna för stadsbebyggelse med nya bostadskvarter intill ett promenadstråk med fler gröny...

  • Öppna inte dörren för okända
    En kund till kommunala hemtjänsten i Sundbyberg har fått oönskat besök av en person som utgett sig för att komma från hemtjänsten och försökt tränga sig in i lägenheten.