Sundbybergs stad


  • 2018-06-20
    Årets lärare prisas i Sundbybergs stad
    Ett arbetslag inom SFI, svenska för invandrare och ett arbetslag på förskolan Lärkan får priset ”Årets lärare” tillsammans med specialpedagog Mona Karlsson på centrala Elevhälsan.
  • 2018-06-19
    Fullmäktigebeslut i juni
    På sitt sammanträde den 18 juni fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om att fortsätta arbeta för en ny multifunktionshall vid Sundbybergs IP och om nya gatunamn.