Sundbybergs stad


  • 2018-06-19
    Fullmäktigebeslut i juni
    På sitt sammanträde den 18 juni fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om att fortsätta arbeta för en ny multifunktionshall vid Sundbybergs IP och om nya gatunamn.