Diarienummer STN-1521/2016
Titel Medborgarförslag - Den nybyggda lilla rondellen på Tulegatan nära Tuletorget, ställ nån fin prydnad i mitten. Staty.
Startdatum 2016-12-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Den nybyggda lilla rondellen på Tulegatan nära Tuletorget, ställ nån fin prydnad i mitten. Staty. 2016-12-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-12-22 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Den nybyggda lilla rondellen på Tulegatan nära Tuletorget, ställ nån fin prydnad i mitten. Staty. 2017-01-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Den nybyggda lilla rondellen på Tulegatan nära Tuletorget, ställ nån fin prydnad i mitten. Staty. 2017-10-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Medborgarförslag - Den nybyggda lilla rondellen på Tulegatan nära Tuletorget, ställ nån fin prydnad i mitten. Staty. 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och förslagsställaren 2017-11-23 Utgående