Diarienummer STN-1520/2016
Titel Medborgarförslag - Sopsaltning av huvudnät för cykeltrafik
Startdatum 2016-12-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Sopsaltning av huvudnät för cykeltrafik 2016-12-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-12-22 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Sopsaltning av huvudnät för cykeltrafik 2017-01-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Sopsaltning av huvudnät för cykeltrafik 2017-10-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Medborgarförslag - Sopsaltning av huvudnät för cykeltrafik 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet
Svar och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen och förslagsställaren 2017-11-23 Utgående
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 548 2018-01-15 Inkommande Visa fil
1, 2