Diarienummer STN-1519/2016
Titel Medborgarförslag - Bygg farthinder/vägbulor i Rissne centrum, kavallerivägen/Trossvägen. Många bilar kör mot rött.
Startdatum 2016-12-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-05
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Bygg farthinder/vägbulor i Rissne centrum, kavallerivägen/Trossvägen. Många bilar kör mot rött. 2016-12-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-12-22 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Bygg farthinder/vägbulor i Rissne centrum, kavallerivägen/Trossvägen. Många bilar kör mot rött. 2017-01-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på Medborgarförslag - Bygg farthinder/vägbulor i Rissne centrum, kavallerivägen/Trossvägen. Många bilar kör mot rött. 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-12 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Bygg farthinder/vägbulor i Rissne centrum, kavallerivägen/Trossvägen. Många bilar kör mot rött. 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och svar expedierat till förslagsställaren 2017-05-30 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 277 - Medborgarförslag - Bygg farthinder/vägbulor i Rissne centrum, kavallerivägen/trossvägen. Många bilar kör mot rött. 2017-10-05 Inkommande Visa fil
1, 2