Diarienummer STN-1512/2016
Titel Remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Transportstyrelsens uppdrag att införa miljözoner för lätta fordon (N2016/07396/MRT)
Startdatum 2016-12-23
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Transportstyrelsens uppdrag att införa miljözoner för lätta fordon (N2016/07396/MRT) 2016-12-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Transportstyrelsens uppdrag att införa miljözoner för lätta fordon (N2016/07396/MRT) 2017-01-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag på stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande 2017-01-26 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-02-10 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Transportstyrelsens uppdrag att införa miljözoner för lätta fordon (N2016/07396/MRT 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och yttrande expedierat till Kommunstyrelsen 2017-02-23 Utgående