Diarienummer STN-1479/2016
Titel Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016
Startdatum 2016-12-13
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-02
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2016-12-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2017-01-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Kompletterande anvisning till nämndernas verksamhetsberättelse 2016 2017-01-13 Inkommande Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2017-01-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag till kommunstyrelsen 2017-02-24 Utgående
Justering av VAs balansräkning i Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2016 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2
Justering av VAs balansräkning i Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2016 2017-03-07 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-03-14 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Justering av VAs balansräkning i Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2016 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Nämndernas begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017 2017-05-02 Inkommande Visa fil
1, 2