Diarienummer STN-1476/2016
Titel Ledamotsinitiativ - Sundbybergs nya stadskärna
Startdatum 2016-12-13
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-28
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument