Diarienummer STN-1462/2016
Titel Svar på remiss - Granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter
Startdatum 2016-12-06
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-23
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Följebrev - Granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter 2016-12-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Rapport - Granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter 2016-12-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter 2017-01-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Underlag expedierat till Kommunstyrelsen 2017-01-19 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 - Svar på remiss - Granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter 2017-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande och protokollsutdrag expedierat till revisionen 2017-02-08 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Svar på granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter 2017-02-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3