Diarienummer STN-1446/2016
Titel Investeringsprojekt 90574 Fredsgatan Etapp 2.
Startdatum 2016-11-30
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Begäran om genomförande av förstudie för Fredsgatan Etapp 2 2016-11-30 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Begäran om genomförande av förstudie för Fredsgatan Etapp 2 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet