Diarienummer STN-1406/2016
Titel Uppdrag - Att redovisa snöröjningen
Startdatum 2016-11-18
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppdrag - att redovisa snöröjningen 2016-11-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Uppdrag - Att redovisa snöröjningen 2016-11-18 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 22 november 2016 - Uppdrag - Att redovisa snöröjningen 2016-11-25 Upprättat Visa dokumentet
Uppdrag - Att redovisa snöröjningen 2016-11-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Rapport - redovisning av snöröjning med bilagor 2016-12-06 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Yttrande 2016-12-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 13 december 2016 - Uppdrag - Att redovisa snöröjningen 2016-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Uppdrag - Att redovisa snöröjningen 2017-01-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens kompletterande redovisning av snöröjningen november 2016 2017-02-27 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-03-10 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Uppdrag - Att redovisa snöröjningen 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och rapport expedierat till kommunstyrelsen 2017-03-28 Utgående