Diarienummer STN-1400/2016
Titel Samarbetsavtal - Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet - Stockholms inköpscentral
Startdatum 2016-11-17
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-02
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Samarbetsavtal - Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet - Stockholms inköpscentral 2016-11-17 Utgående Visa fil
1, 2
Samarbetsavtal medlemskap i STIC 2016-11-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 22 november 2016 - Samarbetsavtal - Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet - Stockholms inköpscentral 2016-11-25 Upprättat Visa dokumentet
Samarbetsavtal - Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet - Stockholms inköpscentral 2017-01-31 Utgående Visa fil
1, 2
Samarbetsavtal - Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet - Stockholms inköpscentral 2017-02-16 Utgående Visa fil
1, 2
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-02-16 Utgående
Särskilt yttrande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 2017-02-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Samarbetsavtal - Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet - Stockholms inköpscentral 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag till kommunstyrelsen 2017-02-24 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Samarbetsavtal mellan Sundbybergs stad och SKL Kommentus Inköpscentral AB avseende regionalt samordnad upphandlingsverksamhet 2017-03-20 Inkommande Visa fil
1, 2