Diarienummer STN-1397/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen
Startdatum 2017-12-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-20
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen 2017-12-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande över remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen 2017-12-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till yttrande över remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen 2017-12-27 Upprättat Visa dokumentet
Underlag till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari expedierat till kommunstyrelsen 2018-01-19 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen 2018-01-31 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande över remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen 2018-01-31 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2018-01-31 Upprättat
Kommunstyrelsens expediering av svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen 2018-03-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3