Diarienummer STN-1396/2015
Titel Remiss - Detaljplan för ny- och påbyggnation av fastigheten SPIKEN 11-12, i Sundbybergs stad
Startdatum 2015-10-20
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Samråd av detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, i Sundbybergs stad. Svar senast den 18 november 2015 2015-10-20 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Remiss - Samråd av detaljplan för ny- och påbyggnation av fastigheten SPIKEN 11-12, i Sundbybergs stad 2015-10-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2015-11-05 Upprättat
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 16 november 2015 - Remiss - Samråd av detaljplan för ny- och påbyggnation av fastigheten SPIKEN 11-12, i Sundbybergs stad 2015-11-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2015-11-19 Utgående
Underrättelse om granskning för detaljplan Spiken 11 och 12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Svar på remiss - Detaljplan för ny- och påbyggnation av fastigheten SPIKEN 11-12, i Sundbybergs stad 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för ny- och påbyggnation av fastigheten SPIKEN 11-12, i Sundbybergs stad 2017-07-05 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-18 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Svar på remiss - Detaljplan för ny- och påbyggnation av fastigheten SPIKEN 11-12, i Sundbybergs stad 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på remiss 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Svar och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående
Underrättelse om godkännande efter granskning avseende detaljplan för Spiken 11 och 12 i Sundbyberg 2017-12-11 Inkommande Visa fil
1, 2
Underrättelse om antagande av detaljplan för Spiken 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-12-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3