Diarienummer STN-1379/2017
Titel Samlingsärende för stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott 2018
Startdatum 2017-12-20
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 15 februari 2018 2018-02-06 Upprättat Sekretess
Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts protokoll den 15 februari 2018 2018-02-14 Upprättat Sekretess
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 15 mars 2018 2018-03-06 Upprättat Sekretess
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 15 mars 2018 2018-03-15 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2018 - Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts protokoll den 15 februari 2018 2018-03-22 Upprättat Sekretess
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 19 april 2018 2018-04-10 Upprättat Sekretess
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 19 april 2018 2018-04-18 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 april 2018 - Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 15 mars 2018 2018-04-25 Upprättat Sekretess
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 3 maj 2018 2018-04-25 Upprättat Sekretess
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 3 maj 2018 2018-05-03 Upprättat Sekretess
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 17 maj 2018 2018-05-07 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 17 maj 2018 - Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 17 maj 2018 2018-05-22 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 22 maj 2018 - Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 19 april 2018 2018-05-25 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 22 maj 2018 - Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 3 maj 2018 2018-05-25 Upprättat Sekretess