Diarienummer STN-1348/2016
Titel Medborgarförslag - Bygg ut utegymmet vid Lötsjön
Startdatum 2016-11-08
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 - Medborgarförslag - Bygg ut utegymmet vid Lötsjön 2016-11-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter 2016-11-07 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Bygg ut utegymmet vid Lötsjön 2017-03-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Bygg ut utegymmet vid Lötsjön 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Bygg ut utegymmet vid Lötsjön 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen 2017-09-22 Utgående
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 545 2018-01-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3