Diarienummer STN-1345/2016
Titel Medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess anslutning till Enköpingsvägen
Startdatum 2016-11-08
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-05
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 - Medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess anslutning till Enköpingsvägen 2016-11-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter 2016-11-07 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess anslutning till Enköpingsvägen 2017-01-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Fråga om handläggning av medborgarförslaget 2017-01-12 Inkommande PUL
Förslag till svar på medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess anslutning till Enköpingsvägen 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
STN 1345 / 2016 SV: Medborgarförslag 2017-05-17 Utgående Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-06-09 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess anslutning till Enköpingsvägen 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen, svar expedierat till förslagsställaren 2017-06-26 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess ansl 2017-10-05 Inkommande Visa fil
1, 2