Diarienummer STN-1343/2017
Titel Investeringsprojekt - Cykelbana längs med Ursviksvägen - ingår i projektnummer 90542
Startdatum 2017-12-11
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument