Diarienummer STN-1343/2016
Titel Medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen
Startdatum 2016-11-08
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 Medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen. 2016-11-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter 2016-11-07 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen 2017-01-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-12 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och svar expedierat till förslagsställaren 2017-05-30 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 276 - Medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen. 2017-07-03 Inkommande Visa fil
1, 2