Diarienummer STN-1336/2016
Titel Medborgarförslag - Anläggning av gångväg på norra sidan av Hamngatan mellan nr 19 och nr 11
Startdatum 2016-11-07
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-19
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 Medborgarförslag - Anläggning av gångväg på norra sidan av Hamngatan mellan nr 19 och nr 11 2016-11-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter 2016-11-08 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Anläggning av gångväg på norra sidan av Hamngatan mellan nr 19 och nr 11 2017-01-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till ordförandes svar på medborgarförslag - Anläggning av gångväg på norra sidan av Hamngatan mellan nr 19 och nr 11 2017-01-26 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-02-10 Utgående
Yrkande från Vänsterpartiet 2017-02-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Medborgarförslag - Anläggning av gångväg på norra sidan av Hamngatan mellan nr 19 och nr 11 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Underskrivet ordförandesvar 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Ordförandesvar expedierat till förslagställaren 2017-02-24 Utgående
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-02-24 Utgående
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 2017-04-19 Inkommande Visa fil
1, 2