Diarienummer STN-1317/2017
Titel Investeringsprojekt 90580 - Cykelbana Kv Västerdalen
Startdatum 2017-11-30
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument