Diarienummer STN-1310/2017
Titel Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017
Startdatum 2017-11-29
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anvisningar nämndernas VB med bokslut 2017 2017-11-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2017-11-29 Utgående Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2017 2018-01-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-02-21 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads årsredovisning samt protokollsutdrag 2018-05-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3