Diarienummer STN-1308/2016
Titel Internkontrollplan 2017 för stadsmiljö- och tekniska nämnden
Startdatum 2016-11-01
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-17
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Internkontrollplan 2017 för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2016-10-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Internkontrollplan 2017 för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-01-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Internkontrollplan 2017 för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag till kommunstyrelsen 2017-02-24 Utgående