Diarienummer STN-1293/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen
Startdatum 2017-11-28
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen 2017-11-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Yttrande över remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen 2017-12-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Förslag till yttrande över remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen 2017-12-14 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande från socialdemokrtarena 2018-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen 2018-02-21 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande över remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen 2018-02-21 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2018-02-21 Utgående