Diarienummer STN-1266/2017
Titel Remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28
Startdatum 2017-11-23
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad 2017-11-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Svar på remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28 2017-11-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Svar på remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28 2018-01-31 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28 2018-01-31 Upprättat Visa dokumentet
Svar och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2018-01-31 Utgående