Diarienummer STN-1250/2017
Titel Upphandling - Ramavtal för löpande schakt- och transportarbeten, ref.nr: 2017-147
Startdatum 2017-11-16
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Godkännande av upphandlingsdokument - Upphandling avseende Ramavtal för löpande schakt- och transportarbeten, ref.nr: 2017-147 2018-01-29 Utgående Sekretess
Upphandlingsdokument - Upphandling avseende ramavtal för löpande schakt- och transportarbeten, ref.nr: 2017-147 2018-02-07 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 15 februari 2018 - Godkännande av upphandlingsdokument - Upphandling avseende Ramavtal för löpande schakt- och transportarbeten, ref.nr: 2017-147 2018-02-15 Upprättat Sekretess