Diarienummer STN-1235/2015
Titel Remiss - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, i Sundbybergs stad
Startdatum 2015-09-22
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-26
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - underrättelse om samråd, detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, i Sundbybergs stad. Svar senast 20 oktober 2015. 2015-09-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Remiss - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Sundbybergs stad 2015-09-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Utredningar till underlag för detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, i Sundbybergs stad 2015-09-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2015-10-01 Upprättat
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 oktober 2015 - Remiss - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Sundbybergs stad 2015-10-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2015-10-20 Upprättat
Underrättelse om granskning för detaljplan för Päronet 2, Sundbybergs stad 2017-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, i Sundbybergs stad 2017-03-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, i Sundbybergs stad 2017-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-13 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Svar på Remiss - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, i Sundbybergs stad 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-28 Utgående
Underrättelse om godkännande efter granskning för detaljplan Päronet 2, Sundbyberg 2017-11-20 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Underrättelse om antagande av detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Sundbyberg 2017-12-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Underrättelse om laga kraft för detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad 2018-01-25 Inkommande Visa fil
1, 2