Diarienummer STN-1222/2015
Titel Arkivbeskrivning för stadsmiljö- och tekniska nämnden
Startdatum 2015-09-21
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-01
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Arkivbeskrivning för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-09-21 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till arkivbeskrivning för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2015-09-24 Upprättat Visa dokumentet
Överlämning av stadsbyggnads- och miljönämndens arkiv 2016-12-16 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Arkivbeskrivning för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Arkivbeskrivning för stadsmiljö- och tekniska nämnden, fastställd på nämndens sammanträde den 24 oktober 2017-10-27 Upprättat Visa dokumentet