Diarienummer STN-1200/2017
Titel Sammanträdesdagar för stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott 2018
Startdatum 2017-11-06
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Sammanträdesdagar för stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott 2018 2017-11-06 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till sammanträdesdagar för stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott 2018 2017-11-07 Upprättat Visa dokumentet