Diarienummer STN-1191/2017
Titel Remiss - Detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Svar på remiss - Detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande från socialdemokraterna 2017-11-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Svar på remiss - Detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på remiss 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet
Svar expedierat till kommunstyrelsen 2017-11-23 Utgående
Underrättelse om granskning för detaljplan för ändring avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård, Freden större 14, Sundbyberg 2018-02-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Detaljplan för ändring avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård på fastigheten FREDEN STÖRRE 14 vid Rissneleden i Hallonbergen 2018-02-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss "Detaljplan för ändring avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård på fastigheten FREDEN STÖRRE 14 vid Rissneleden i Hallonbergen" 2018-02-19 Upprättat Visa dokumentet
Svar angående begäran om förlängd svarstid för remitterade detaljplaner - Fröfjärden 3 och Freden större 14 2018-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2018 - Svar på remiss - Detaljplan för ändring avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård på fastigheten FREDEN STÖRRE 14 vid Rissneleden i Hallonbergen 2018-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på remiss 2018-03-22 Upprättat Visa dokumentet