Diarienummer STN-1191/2016
Titel Medborgarförslag - Markering mellan gång-och cykelbana blir säkrare väg till skolan för barnen
Startdatum 2016-10-07
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Markering mellan gång- och cykelbana 2016-10-06 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-10-07 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Markering mellan gång- och cykelbana blir säkrare väg till skolan för barnen 2017-01-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Markering mellan gång- och cykelväg 2017-03-01 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-12 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Markering mellan gång- och cykelbana blir säkrare väg till skolan för barnen 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och svar expedierat till förslagsställaren 2017-05-30 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 275 - Medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort. 2017-07-03 Inkommande Visa fil
1, 2