Diarienummer STN-1190/2016
Titel Medborgarförslag - Reducerad hastighetsbegränsning på västra delen av Järnvägsgatan
Startdatum 2016-10-07
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-07
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Reducerad hastighetsbegränsning på västra delen av Järnvägsgatan 2016-10-06 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-10-07 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Reducerad hastighetsbegränsning på västra delen av Järnvägsgatan 2017-01-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag på ordförandes svar på medborgarförslag - Reducerad hastighetsbegränsning på västra delen av Järnvägsgatan 2017-03-01 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-13 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Medborgarförslag - Reducerad hastighetsbegränsning på västra delen av Järnvägsgatan 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Ordförandes svar på medborgarförslag - Reducerad hastighetsbegränsning på västra delen av Järnvägsgatan 2017-05-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen och svar expedierat till förslagsställaren 2017-05-02 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Medborgarförslag - Reducerad hastighetsbegränsning på västra delen av Järnvägsg 2017-06-07 Inkommande Visa fil
1, 2