Diarienummer STN-1184/2016
Titel Medborgarförslag - Avlasta Ekovägen och Lodets lekplats från onödig biltrafik
Startdatum 2016-10-07
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-07
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Avlasta Ekovägen och Lodets lekplats från onödig biltrafik 2016-10-06 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter förslagsställaren 2016-10-06 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Avlasta Ekovägen och Lodets lekplats från onödig biltrafik 2017-01-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till ordförandes svar på medborgarförslag - Avlasta Ekovägen och Lodets lekplats från onödig biltrafik 2017-03-01 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-13 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Medborgarförslag - Avlasta Ekovägen och Lodets lekplats från onödig biltrafik 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Ordförandes svar på medborgarförslag - Avlasta Ekovägen och Lodets lekplats från onödig biltrafik 2017-05-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen och svar expedierat till förslagsställaren 2017-05-02 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämnden - Medborgarförslag - Avlasta Ekovägen och Lodets lekplats från onödig biltrafik 2017-06-07 Inkommande Visa fil
1, 2