Diarienummer STN-1183/2016
Titel Medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan
Startdatum 2016-10-07
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan 2016-10-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Kontaktuppgifter från förslagsställaren 2016-10-06 Inkommande PUL
Protokollsutdrag medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan 2016-10-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan 2017-01-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag på ordförandes svar på medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-03-10 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Ordförandes svar 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och brev expedierat till kommunstyrelsen och förslagsställaren 2017-03-28 Utgående
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan 2017-05-03 Inkommande Visa fil
1, 2