Diarienummer STN-1167/2017
Titel Upphandling avseende Projektörer till Sundbybergs nya stadskärna. Ref.nr 2017-152
Startdatum 2017-10-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Godkännande av förfrågningsunderlag - Upphandling avseende Projektörer till Sundbybergs nya stadskärna 2017-10-30 Utgående Sekretess
Förfrågningsunderlag Projektörer till Sundbybergs nya stadskärna 2017-11-08 Upprättat Sekretess
Rättelseblad till upphandlingsutskottets sammanträde den 16 november 2017 2017-11-16 Upprättat Sekretess
Förfrågningsunderlag Projektörer till Sundbybergs nya stadskärna med rättelse 2017-11-16 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 16 november 2017 - Godkännande av förfrågningsunderlag - Upphandling avseende Projektörer till Sundbybergs nya stadskärna 2017-11-16 Upprättat Sekretess