Diarienummer STN-1157/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Trafikanalys rapport 2017:12 - Ny målstyrning för trafiksäkerheten
Startdatum 2017-10-24
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Trafikanalys rapport 2017:12 - Ny målstyrning för trafiksäkerheten 2017-10-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande över remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Trafikanalys rapport 2017:12 - Ny målstyrning för trafiksäkerheten 2017-10-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till yttrande över remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Trafikanalys rapport 2017:12 - Ny målstyrning för trafiksäkerheten 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Trafikanalys rapport 2017:12 - Ny målstyrning för trafiksäkerheten 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande över remiss 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och yttrande expedierat till kommunstyrelsen 2017-11-22 Utgående